Boomtechnisch onderzoek

Nader technisch onderzoek

Heeft u schimmels aangetroffen in uw boom, verontrustende holtes of blijft de boom achter in groei? Een slechte conditie van uw bomen is niet alleen een risico voor de gezondheid. Het vormt ook een gevaar voor de omgeving. Zeker als uw boom in de buurt van mensen en gebouwen staat.

Alle kennis, kunde en meetapparatuur in huis

Heeft u twijfels over de conditie van uw bomen? Wacht niet te lang en laat uw bomen onderzoeken. Expedio Arbori beschikt over de kennis, kunde en meetapparatuur om dit technisch onderzoek voor u uit te voeren.

Groeiplaatsonderzoek

Groeistoornissen van een boom worden vaak veroorzaakt door de groeiplaatsomgeving. Om de precieze oorzaak te achterhalen en een goed advies uit te kunnen brengen over het toekomstig beheer, doen wij bodemonderzoek en -analyse.

Breukrisico’s

Aanwezige holten, vergroeide delen en aanwezige houtrotveroorzakende schimmels beïnvloeden de veiligheid van bomen. Expedio Arbori biedt verschillende methoden om de breukrisico’s van bomen in kaart te brengen, zodat er op tijd ingegrepen kan worden. Voorbeelden zijn: Geluidstomografie (Picus), electrische weerstandsmeting (Treetronic), inclinometrie & elastometrie (trekproef)  en weerstandmetingen met behulp van een ‘Resistograaf’.

Stabiliteits- en breukvastheidsonderzoek

Een goed en gezond functionerend wortelstelsel is essentieel voor bomen. Wordt er getwijfeld aan de stabiliteit van de boom, dan kan er een windworpsimulatie (trekproef) worden uitgevoerd inclusief een winddrukanalyse gebaseerd op de boom en zijn omgeving. Hierbij testen we de verankering in de grond (inclinometrie) en de sterkte van het houtweefsel (elastometrie).

Haalbaarheidsonderzoek boomverplanting

Is het boomtechnisch en praktisch haalbaar om een boom te verplaatsen? Of brengt dit te veel risico’s met zich mee en moet er gezocht worden naar een andere oplossing? Expedio Arbori onderzoekt en adviseert bij de verplanting van bomen.

Wilt u technisch onderzoek laten doen naar de conditie van een boom?

logo-isa
logo-ett
logo-bomenstichting
logo-bvc
logo-bedrijf
logo-kpb
Scroll naar boven