Expedio Arbori
Venkel 37
8101 DL Raalte
T 0572 - 364400

E info@expedio-arbori.nl

     
 

AKTIE...

Bij aanmelding van een cursus in de maand januari, ontvangt
u 15 % korting op de
inschrijfkosten.

 
     

     
 

IN HET NIEUWS...

Stentor: Goed nieuws
van de bomendokter

Stentor: Nuchtere liefhebber 'leest'
elke boom

 
     
  

Introductie

Welkom op de website van Expedio Arbori.

Expedio Arbori is een onafhankelijk adviesbureau op het gebied van bomen en hun leefomgeving in de breedste zin van het woord.  Letterlijk uit het Latijn vertaald betekent Expedio Arbori: “Verklaar bomen”.

Expedio Arbori heeft de kennis en kunde in huis om dit ‘verklaren van bomen’ in de praktijk te brengen en u hierover beheertechnisch te adviseren.
Zowel visuele boomveiligheidscontroles (volgens
VTA-methode) als ook  gerichte boomonderzoeken door het gebruik van geavanceerd apparatuur zijn dagelijkse bezigheden van Expedio Arbori.
Verder verzorgen wij boominventarisaties, groeiplaatsonderzoeken en nadere technische onderzoeken bij bomen.
Eveneens beschikt Expedio Arbori over de expertise  van geregistreerde boomtaxateurs en adviseurs voor het uitvoeren van schadetaxaties en het verzorgen van Bomen effect analyses.

Op onze site hebben wij voor u getracht onze werkzaamheden uiteen te zetten om u op een doeltreffende wijze te informeren over Expedio Arbori.  Voor verdere informatie en/of boomvraagstukken kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen of ons een bericht sturen.

Expedio Arbori is binnen de zoekmachines te vinden op de volgende woorden: Expedio Arbori, expedio, arbori, raalte, boomtechnisch onderzoek, boomonderzoek, boomadvies, boomadviseur, boom advies, boomverzorging, snoeiadvies, boomonderhoud, onderhoud bomen, groeiplaatsonderzoek, groeiplaatsproblemen, groeiplaatsaspecten, groeiplaatsverbetering, grondmonsteranalyse, boomtaxatie, boomtaxateur, boomtaxateurs boomwaardebepaling, boomschadetaxatie, taxatie boomschade, haalbaarheidsonderzoek boomverplanting, stabiliteitsonderzoek, trekproef, windworpsimulatie, simulatie windworp, bewortelingsonderzoek, onderzoek inwendige houtkwaliteit, houtkwaliteitsmeting, bomen effect analyse, boombegeleiding, bouwprojecten, bouwproject, boomwerkplan, boombeheer, boombeheersplan, boombeheer plan, boombehoud, boombescherming, bescherming, monumentale bomen, beeldbepalende bomen, waardevolle bomen, boombeleid, boombeleidsplan, boomcontrole, boomveiligheidscontrole, boomveiligheid, boomziekten, boomdefecten, defectsymptomen bomen, straatboom, stadsboom, stadsbomen, stadsbomenvademecum, boomsoorten en gebruikswaarde, bomen en wet, massaria, massariaziekte, essterfte, essensterfte, kastanjebloederziekte, eiken processierups, beluchten, bemesten, organische meststoffen, bodemstructuur, bodemverdichting, bodemzuurstof, bomen bemesten, bomen, planten, verplanten, groeiplaatsconstructies, groeiplaatsinrichting, bomengrond, bomenzand, boom, boomsoort, doorwortelbare ruimte, boomonderhoud, boomveiligheidscontrole, VTA-inspectie, bouwproject, Det Norske Veritas, doorwortelbare ruimte, Geldersch Landschap, gemeente, provincie overijssel, provincie gelderland, gemeente Raalte, gemeenten, groeiplaatsinjector, arborboom, arbor, boomadviesburo, boomadviesbureau, boomadviesburo Duifhuizen, boomadviesbureau De Groot, De Groot, Cobra boomadviseurs, NVTB, KPB, ISA, Aequor Bomenstichting, European Tree Technician, Treetechnician, ETT, European Tree Worker, Treeworker, ETW, arbotom, picus geluidstomograaf, boom-kcb, resistograaf, roeken, roeken verplaatsen, roeken Zutphen, roekenbeschermingsplan, ancient trees, veteran trees, veteranenbomen, honingzwam, tonderzwam, reuzenzwam, eikhaas, korsthoutskoolzwam, biefstukzwam, zwavelzwam, zadelzwam, oesterzwam, houtrot in bomen, bruinrot, witrot, kapvergunning