Plaza West Haarlem

Plaza West Haarlem

Aan de Menno Simonsweg te Haarlem heeft Expedio Arbori mogen bijdragen aan de planmatige ontwikkeling van Project Plaza West Haarlem.

Aan de Menno Simonsweg te Haarlem heeft Expedio Arbori mogen bijdragen aan de planmatige ontwikkeling van Project Plaza West Haarlem. De voorbereidingen welke al in 2016 zijn gestart, vingen aan met een inventarisatie van het plangebied, de bomen en het onderzoeken van de mogelijke verplanting en hergebruik van bomen.

Waar mogelijk zijn bestaande bomen in het nieuwe plan opgenomen en is aanvullend door Expedio Arbori een advies gedaan naar het te herplanten bomenassortiment en hun groeiplaatsinrichting. Bomen welke niet behouden konden blijven zijn in een waardetaxatie opgenomen om binnen de gemeente Haarlem te investeren in nieuwe aanplant.

Eén van de grote uitdagingen waren gelegen in het adviseren van een groeiplaats met een geschikt substraat voor de bomen op het parkeerdek. Ten aanzien van de vochtvoorziening van de bomen is bij de groeiplaatsinrichting dankbaar gebruik gemaakt van het hemelwater van de daken, welke zijn losgekoppeld van het riool, voorziet in de bodemvochthuishouding van de boom en een overstort heeft gekregen in een wadi c.q. stadsvijver.

logo-isa
logo-ett
logo-bomenstichting
logo-bvc
logo-bedrijf
logo-kpb

Wilt u weten hoe het gesteld is met de gezondheid van uw bomenbestand?

Scroll naar boven