Picus

Picus

Door middel van geluidstomografie wordt een twee- tot driedimensionaal beeld van de stam verkregen. Door op eenzelfde hoogte meetpunten rondom een boom aan te brengen (bijvoorbeeld op de aangetaste hoogte), kan door het geven van geluidsimpulsen op de afzonderlijke meetpunten een tweedimensionaal beeld van de dwarsdoorsnede van de boom verkregen worden. Door dit op meerdere hoogten aan de stam te herhalen, kan bij het verbinden van deze meetresultaten een driedimensionaal beeld verkregen worden. Door het verschil in geluidssnelhied om te zetten in een kleurenkaart, kan men vervolgens ‘aflezen’ hoe omvangrijk het aantastingsbeeld in de boom is en kan men waar mogelijk beoordelen of de kans op stambreuk is toegenomen. Expedio Arbori maakt hierbij gebruik van de Picus geluidstomograaf.

Wilt u weten hoe het gesteld is met de gezondheid van uw bomenbestand?

logo-isa
logo-ett
logo-bomenstichting
logo-bvc
logo-bedrijf
logo-kpb
Scroll naar boven