Resistograaf

Resistograaf

Eveneens biedt Expedio Arbori de mogelijkheid weerstandmetingen uit te voeren met behulp van een ‘Resistograaf’ (letterlijk weerstandsmeter). Hierbij wordt een weerstandsboring uitgevoerd middels een roterende boornaald met een diameter van ca. 1,0 mm. Bij deze onderzoeksmethode biedt een nauwkeurig beeld van het weerstandsverloop in de directe relatie tot de boordiepte. Gerichte informatie wordt verkregen over de kwaliteit van het ter plaatse aangeboorde houtweefsel.

Door meerdere metingen ter hoogte van een mechanisch defect (holte, houtrot) uit te voeren, kan de omvang en de ernst (houtkwaliteit) in relatie tot de breukvastheid van de stam of de tak beoordeeld worden.

Omdat het om boringen gaat in het houtweefsel dient deze onderzoeksmethode alleen ingezet te worden indien sterk aan de veiligheid van de boom getwijfeld wordt. Een boomtechnisch adviseur van Expedio Arbori stelt vooraf aan een boomonderzoek vast of apparatuur ingezet dient te worden.

Wilt u weten hoe het gesteld is met de gezondheid van uw bomenbestand?

logo-isa
logo-ett
logo-bomenstichting
logo-bvc
logo-bedrijf
logo-kpb
Scroll naar boven