Werkzaamheden op het gebied van cursussen en workshops uitgebreid

Werkzaamheden op het gebied van cursussen en workshops uitgebreid

Als nieuwe ontwikkeling heeft Expedio Arbori haar werkzaamheden op het gebied van cursussen en workshops uitgebreid. Om hiervoor een breder scala aan belangstellenden te kunnen bedienen is de samenwerking ontstaan met Boom KCB uit Nijeberkoop.
Ronald Wobben en Jan-Bouke Sijtsma hebben hiervoor hun kennis en kunde op het gebied van bomen en groen gebundeld, wat heeft geleid tot een gevarieerd cursusaanbod.
Onze bedrijfstrainingen, cursussen en workshops kenmerken zich door de praktische benadering. De dagelijkse praktijk vormt de basis en actuele ontwikkelingen worden op de voet gevolgd.

Wij streven naar een persoonsgerichte benadering en verrijking van het kennisniveau.
De verschillende vakdisciplines en onderwerpen die in de cursussen aan bod komen, kunnen als voorbereiding worden gezien voor de examens en certificering tot boomveiligheidscontroleur of -inspecteur, en als aanvulling en voorbereiding op het ETW, ETT traject. Daarnaast vormen zij een praktische aanvulling en voorbereiding op een cursus boomtaxatie en vaktest van de NVTB (Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen en houtachtige gewassen).

Een kort overzicht van de beschikbare cursussen zijn hieronder weergegeven. Een uitgebreide weergave van ons cursusaanbod vindt u in onze cursusagenda op onze website.

 • Snoeien van bomen
  • begeleidingssnoei
  • onderhoudssnoei
 • Kroondynamiek en beheer
 • Groeiplaatsinrichting  & Groeiplaatsverbetering
 • Planten & Verplanten
 • Boomveiligheidsinspectie volgens zorgplicht
 • Actuele ziekten en plagen in bomen
 • Waarde- en schadebepaling van bomen

Naast dit cursusaanbod bestaat tevens de mogelijkheid om een onderdeel van een bepaald onderwerp verder uit te diepen, waardoor er op maat verzorgde workshops mogelijk zijn.  Neemt u hiervoor vrijblijvend contact op met Ronald Wobben van Expedio Arbori via  info@expedio-arbori.nl of 0572-364400.

Wilt u weten hoe het gesteld is met de gezondheid van uw bomenbestand?

Logo's
Scroll naar boven