Bomen Effect Analyse wijkontsluiting Ambachtstraat De Lutte

Bomen Effect Analyse wijkontsluiting Ambachtstraat De Lutte

Een nieuw te bouwen woonwijk dient ontsloten te worden tussen een tweetal markante eiken door.

Een nieuw te bouwen woonwijk dient ontsloten te worden tussen een tweetal markante eiken door. Het duurzaam behoud van de bomen staat hierbij voorop. Door bovengronds en ondergronds alle knelpunten ten aanzien van het behoud van de bomen goed in beeld te brengen, kon het profiel nog enigszins worden aangepast. Daarna konden de door ons opgestelde randvoorwaarden voor het werken nabij bomen opgenomen worden in het uit te geven bestek.

Het toezicht houden op het naleven van de gestelde randvoorwaarden is door de gemeente zelf uitgevoerd. Indien gewenst kan ook vanuit Expedio Arbori een boomtechnisch toezichthouder worden ingezet.

logo-isa
logo-ett
logo-bomenstichting
logo-bvc
logo-bedrijf
logo-kpb

Wilt u weten hoe het gesteld is met de gezondheid van uw bomenbestand?

Scroll naar boven