Nieuwe Picus 3 geluidstomograaf voor Expedio Arbori

Nieuwe Picus 3 geluidstomograaf voor Expedio Arbori

Het kleine, maar innovatieve boomadviesburo uit Raalte heeft sinds 2013 haar onderzoeksmethoden nog verder weten te verfijnen. Met de veelal noordelijk nuchtere benadering van zijn werk probeert Ronald middels overzichtelijke analyses van onderzoeksgegevens een helder en bruikbaar advies te verzorgen voor zijn klanten.

De conventionele onderzoeksmethode met geluidstomografie wordt binnen Expedio Abori uitgevoerd met de nieuwste Picus geluidstomograaf; de Picus-3. Doordat de Picus-3 nu is voorzien van twee kabelbomen met afzonderlijk 6 sensoren, zijn de afzonderlijk te plaatsen kastjes niet meer nodig. De signalen en meetresultaten kunnen zonder tussenkomst van een pc meteen in het veld gevolgd worden.

Ronald verwacht hierdoor niet alleen sneller te kunnen werken, maar tevens nauwkeurigere meetresultaten te verkrijgen, omdat ook de mogelijkheden van de Picus-3 aanzienlijk zijn verbeterd. 

picus-3-geluidstomograaf
De onderzoeksmethode die Ronald hanteert wordt voorafgegaan aan een winddrukanalyse; ‘We benaderen voorafgaand aan fysieke onderzoeken welke stabiliteitsreserves de boom zou moeten hebben, welke wordt omgerekend naar een minimum benodigde restwandwaarde’

Zowel de boomeigen gegevens (boomhoogte, kroondiameter, kroonhoogte etc.) worden hierbij nauwkeurig opgenomen. Ook de standplaatsafhankelijke factoren spelen hierbij een grote rol, bijvoorbeeld grondsoort, geografie, omliggende bebouwing e.d.
“Een boom in een dichtbebouwde omgeving vangt over het algemeen minder wind dan een boom in een onbebouwde omgeving”.

De winddrukanalyse is gebaseerd op de internationale genormeerde rekenmethode ‘Eurocode 1’, waarbij het lokale windklimaat in acht wordt genomen. Voor de basisberekening van de winddruk is in de Nederlandse situatie
NEN-EN 1991-1-4-2005NB2010 toegepast inclusief de indeling in windgebieden.
De restwandwaardeberekeningen worden gebaseerd op “Handbuch der Baumstatik + Baumkontrolle” door Wessely/Erb 1998.
De globale veiligheidsfactor word berekend met een stam zonder holtes en is feitelijk dus de maximale veiligheidsfactor.

picus-3-geluidstomograaf-2

Door deze analyse te combineren met de Picusmetingen, wordt een meer realistisch beeld van de veiligheid van iedere boom afzonderlijk gekregen, gerelateerd aan de boom en zijn standplaats.
Voor meer informatie www.expedio-arbori.nl of bel met Ronald Wobben; 0572-364400

Wilt u weten hoe het gesteld is met de gezondheid van uw bomenbestand?

Logo's
Scroll naar boven