Zorgplicht en visuele boomveiligheidscontrole (VTA)

Informatie Zorgplicht en visuele boomveiligheidscontrole (VTA)

Leerdoelen:

Met deze kennis kunt u in het juridisch kader gerichte afwegingen maken ten aanzien van inventarisatie en registratie van uw bomenbestand en leert u invulling te geven aan de praktische uitvoer van deze inspecties. Symptoomherkenning en interpretaties bereiden u voor op zelfstandige uitvoer van boomveiligheidscontroles en/of kan als voorbereiding dienen voor eerder genoemde certificaten.

Om aan de wettelijke zorgplicht ten aanzien van bomen te voldoen, moeten bomen regelmatig gecontroleerd en onderhouden worden.
Daarnaast is een zorgvuldige registratie belangrijk.

Deze tweedaagse cursus behandelt zowel de juridische aspecten en noodzaak van een gedegen vastlegging van boom(veiligheid)gegevens.
Daarnaast komt de grote diversiteit aan symptoomherkenning bij bomen aan de orde.
Hierbij wordt uitvoerig ingegaan op de praktijk van boomveiligheidscontroles.
Tijdens de cursusdagen wordt theorie zo veel mogelijk afgewisseld of aangevuld met ervaringen uit de dagelijkse praktijk. Aan de hand van praktijkopdrachten wordt de kennis tijdens de cursus getoetst.

De cursus is zeer geschikt als voorbereiding op het examen boomveiligheidscontroleur/ boomveiligheidsinspecteur en/of als aanvulling op het ETW/ETT traject. De bij de cursus horende syllabus kunt u als handig naslagwerk blijven gebruiken.

Praktische informatie

Cursusdata en locaties

De genoemde cursusdata in de cursusagenda, worden gegeven op vooraf vastgelegde cursuslocaties.
De cursus kan ook als maatwerktraining op een door u ter beschikking gestelde locatie worden gegeven op een nader te bepalen datum.

Tijden en cursusduur

De cursus zal twee dagen in beslag nemen beginnende iedere dag vanaf 08:30 tot ca. 16:00 uur.

Kosten

Op aanvraag.

Scroll naar boven