Workshop Onderhoudssnoei

Informatie Workshop Onderhoudssnoei

Leerdoelen:

  • Basis anatomie bomen; wondafgrendeling en kroonopbouw.
  • Snoeiregels, CROW-systematiek en zorgplicht.
  • Ergonomisch werken.
  • Eindbeelden ‘lezen’ van bomen.
  • Het op correcte wijze uitvoeren van onderhoudssnoei en snoei-achterstanden.

Om de verkeersveiligheid ten aanzien van bomen te kunnen garanderen is het regelmatig en planmatig uitvoeren van onderhoudssnoei vereist.
Tijdens deze workshop worden naast alle aspecten van de reguliere onderhoudssnoei, ook het wegwerken van (begeleidings-)snoei achterstanden bij halfwas bomen behandeld.

In de ochtend wordt de theoretische achtergrond van onderhoudssnoei besproken. Kort aangehaald worden houtanatomie en eisen ten aanzien van wettelijke zorgplicht. Probleemontwikkeling van kroondelen bij uitgestelde snoei worden uitvoerig behandeld. Ook snoeiwijze en snoeivormen komen uitgebreid aan de orde en worden ondersteund met afbeeldingen.
Het ochtenddeel wordt besloten met enkele casussen die groepsgewijs worden besproken.

Het in het veld toepassen van de theorie, waarbij met hulp van laserpennen te nemen snoeimaatregelen worden besproken vormt het middagprogramma.

Praktische informatie

Cursusdata en locaties

De genoemde cursusdata in de cursusagenda worden gegeven op vooraf vastgelegde cursuslocaties. De cursus kan ook als maatwerktraining op een door u ter beschikking gestelde locatie worden gegeven op een nader te bepalen datum.

Tijden en cursusduur

De cursus zal één dag in beslag nemen beginnende vanaf 08:30 tot ca. 16:00 uur.

Kosten

Op aanvraag.

Scroll naar boven