Workshop boomwaardebepaling

Informatie Workshop boomwaardebepaling

Leerdoelen:

  • Kennisname van NVTB rekenmodel boomwaarde en richtlijnen
  • Monetaire waardebepaling van bomen.
  • Met deze kennis kunt u de economische boomwaarde benaderen welke inzicht kan geven bij het gevoerde boombeheer.

Met het tot stand komen van een infrastructuur worden op verschillende vakdisciplines investeringen gevraagd om een duurzame indeling hiervan mogelijk te maken.
Ook bij de aanplant van een enkele boom of een bomenrij worden er investeringen gedaan om een toekomstbeeld te kunnen behalen. Deze eerste investering en de hierna volgende investeringen leiden naar een boom of boombeheer dat past in uw beheer. Deze gezamenlijke kosten leiden naar een economische waarde-opbouw, maar ook afschrijving, van bomen in de openbare ruimte.

In het ochtenddeel zal het in Nederland gehanteerde Rekenmodel Boomwaarde behandeld worden, inclusief de achtergronden, welke leiden tot een economische benadering van de boomwaarde.

Het middagprogramma zal bestaan uit het praktisch tot uitvoer brengen van enkele waardebepalingen die naderhand worden besproken.

De workshop is een praktische aanvulling en voorbereiding op een cursus boomtaxatie en de vaktest van NVTB (Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen en houtachtige gewassen).

Praktische informatie

Cursusdata en locaties

De genoemde cursusdata in de cursusagenda, worden gegeven op vooraf vastgelegde cursuslocaties.
De cursus kan ook als maatwerktraining op een door u ter beschikking gestelde locatie worden gegeven op een nader te bepalen datum.

Tijden en cursusduur

De cursus zal één dag in beslag nemen beginnende vanaf 08:30 tot ca. 16:00 uur.

Kosten

Op aanvraag.

Scroll naar boven