Workshop Begeleidingssnoei

Informatie Workshop Begeleidingssnoei

Leerdoelen:

  • Basis anatomie bomen; wondafgrendeling en kroonopbouw.
  • Snoeiregels, volgens CROW-systematiek.
  • Ergonomisch werken.
  • Eindbeelden ‘lezen’ van bomen.
  • Het op correcte wijze uitvoeren van begeleidingssnoei.

Een gezond en duurzaam bomenbestand valt of staat met goed uitgevoerde begeleidingssnoei. Tijdens deze workshop worden alle facetten van begeleidingssnoei behandeld. Het in het veld toepassen van de theorie en het daadwerkelijk snoeien van bomen (afhankelijk van praktijklocatie) vormt het belangrijkste en grootste deel van de dag.

In het ochtendprogramma van deze cursus wordt de theoretische onderbouwing van begeleidingssnoei behandeld. Aan de orde komen onder andere de houtanatomie, wettelijk vereiste doorrijhoogten en probleemontwikkeling van kroondelen bij uitgestelde begeleidingssnoei. Ook snoeiwijze en eindbeelden worden behandeld en toegelicht met fotomateriaal. Het ochtenddeel wordt besloten met enkele casussen die groepsgewijs worden besproken.

Het middagprogramma bestaat uit het praktisch tot uitvoer brengen van de begeleidingssnoei en/of, met behulp van een laserpen, aanwijzing van begeleidingssnoei (afhankelijk van de praktijklocaties).

Praktische informatie

Cursusdata en locaties

De genoemde cursusdata in de cursusagenda worden gegeven op vooraf  vastgelegde cursuslocaties.
De cursus kan ook als maatwerktraining op een door u ter beschikking gestelde locatie worden gegeven op een nader te bepalen datum.

Tijden en cursusduur

De cursus zal één dag in beslag nemen beginnende vanaf 08:30 tot ca. 16:00 uur.

Kosten

Op aanvraag.

Scroll naar boven