Kroondynamiek en beheer

Informatie Kroondynamiek en beheer

Leerdoelen:

  • Inzicht verschaffen in windbelasting en –dynamiek in/op kroondelen.
  • Verschillende snoeimethodieken en kroonverankeringen:
  • U kunt de verschillende probleemontwikkelingen in kronen beoordelen en een afgewogen oplossing tot uitvoer (laten) brengen.

Om een veilig en verantwoord boombeheer te kunnen voeren is een juiste interpretatie van defectsymptomen bij bomen van groot belang. Bij deze workshop wordt de kroon van de boom nader ‘uitgelicht’ aan de hand van veelvoorkomende defectsymptomen. Gerichte beheersmaatregelen kunnen stam- en takbreuk wellicht voorkomen indien we mechanische gebreken kunnen herkennen en hierna kunnen handelen.

In het ochtendprogramma van deze cursus worden mechanische problemen in de kroon besproken, waarbij de noodzaak tot het uitvoeren van beheersingrepen aanwezig is. De oplossingen dienen echter niet alleen gezocht te worden in het aanbrengen van fysieke kroonverankeringen maar ook in verschillende aangepaste snoeimaatregelen.

Zowel deze laatstgenoemde snoeitechnieken komen aan bod, maar ook de verschillende verkrijgbare kroonverankeringen en verankeringstechnieken worden uitgebreid behandeld.
Het ochtenddeel wordt besloten met enkele casussen die groepsgewijs worden besproken.

Het middagprogramma zal bestaan uit het benaderen en beoordelen van kroonproblemen en het bespreken van mogelijke oplossingen.
Waar wenselijk bestaat de mogelijkheid tot het geven van een demo-plaatsing van kroonverankeringen. Dit zal echter afhankelijk zijn van de ter beschikking gestelde praktijklocaties.

Praktische informatie

Cursusdata en locaties

De genoemde cursusdata in de cursusagenda worden gegeven op vooraf vastgelegde cursuslocaties.
De cursus kan ook als maatwerktraining op een door u ter beschikking gestelde locatie worden gegeven op een nader te bepalen datum.

Tijden en cursusduur

De cursus zal één dag in beslag nemen beginnende vanaf 08:30 tot ca. 16:00 uur.

Groepsgrootte

Vanaf 6 personen.

Kosten

De kosten voor de cursus op een door ons gekozen locatie zijn € 180,- p.p. Excl. de materiaalkosten voor fysiek aan te brengen kroonverankeringen

Scroll naar boven