Groeiplaatsverbetering

Informatie Groeiplaatsverbetering

Leerdoelen:

  • Op basis van onderzoek(-gegevens) kunt u beperkingen in de groeiplaats vaststellen.
  • Aan de hand van bodemmonster- en bladmonsteranalyses kunt u overmaten of tekorten van voedingselementen bepalen.
  • Op basis van voorgaande kunt u groeiplaatsproblemen beoordelen en interpreteren en waar mogelijk verbeteringen (laten) uitvoeren.

Een straatboom in stedelijk gebied wordt gemiddeld 40 jaar oud.
Dit wordt mede veroorzaakt door reconstructies en beperkingen in de groeiplaats.
Door analyse van deze beperkingen en een hierop toegespitste advisering kan een structurele groeiplaatsverbetering bijdragen aan een verlengde instandhouding van de boom.

De dag begint met een opsomming van de mogelijke beperkingen binnen de groeiplaats en een uiteenzetting van bestaande en recente ontwikkelingen en technieken op het gebied van groeiplaatsverbetering.

‘s Middags wordt geoefend met groeiplaatsvraagstukken uit de dagelijkse praktijk, waarbij op basis van de onderzoeksgegevens en/of bodemmonsteren bladmonsteranalyses oplossingen moeten worden aangedragen.

Afhankelijk van uw wensen en/of de mogelijkheden kan het middagprogramma aangevuld worden met een demonstratie op locatie.
Optioneel is het maken van individuele opdrachten in afstemming op de wensen van de cursist.

Praktische informatie

Cursusdata en locaties

De genoemde cursusdata in de cursusagenda, worden gegeven op vooraf vastgelegde cursuslocaties.
De cursus kan ook als maatwerktraining op een door u ter beschikking gestelde locatie worden gegeven op een nader te bepalen datum.

Tijden en cursusduur

De cursus zal één dag in beslag nemen beginnende vanaf 08:30 tot ca. 16:00 uur.

Kosten

Op aanvraag.

Scroll naar boven