Groeiplaatsinrichting

Informatie Groeiplaatsinrichting

Leerdoelen:

  • Het kunnen toetsen van ontwerpen op boomtechnische aspecten.
  • Het onafhankelijk kunnen adviseren over technische mogelijkheden van groeiplaatsinrichting waarbij alle voor- en nadelen zijn afgewogen.

Een straatboom in stedelijk gebied wordt gemiddeld 40 jaar oud.
De inrichting van de groeiplaats is mede bepalend voor de levensverwachting van bomen.

In het ochtendprogramma wordt de theoretisch benodigde ontwikkelingsruimte voor bomen uiteengezet.
Dit in relatie tot groeiplaatsomstandigheden en boomsoorteigenschappen.
Ook het toepassen van bomensubstraten en verschillende moderne groeiplaatsinrichtingstechnieken komen uitgebreid aan bod.
Dit wordt aangevuld met beeldmateriaal en resultaten van groeiplaatsonderzoeken en voorbeelden van toepassingen van groeiplaatsinrichtingen.

Het middagprogramma bestaat uit het benaderen en beoordelen van groeiplaatsen en het bespreken van mogelijke inrichtingen.
Optioneel is het uitwerken van enkele casussen.

Praktische informatie

Cursusdata en locaties

De genoemde cursusdata in de cursusagenda, worden gegeven op vooraf vastgelegde cursuslocaties. De cursus kan ook als maatwerktraining op een door u ter beschikking gestelde locatie worden gegeven op een nader te bepalen datum.

Tijden en cursusduur

De cursus zal één dag in beslag nemen beginnende vanaf 08:30 tot ca. 16:00 uur.

Kosten

Op aanvraag.

Scroll naar boven