Actuele ziekten en plagen in bomen

Informatie Actuele ziekten en plagen in bomen

Leerdoelen:

Met de opgedane kennis kunt u de verschillende ziekten en plagen in bomen herkennen en waar nodig passende maatregelen nemen in het beheer.

Het bomenbestand in Nederland is de laatste jaren steeds meer onderhevig aan (nieuwe) ziekten en plagen. Nieuwe ontwikkelingen op dit gebied zijn deels terug te voeren op een verandering van het klimaat, maar ook het menselijk handelen kan hierbij een aanleiding zijn.
De effecten of gevolgen voor het bomenbestand hangt deels af van de toegepaste variatie in de boomsoortkeuze.

Tijdens de cursus wordt ingegaan op nieuwe en heersende ziekten en plagen en wordt stilgestaan bij de ontwikkelingen op de nodige en mogelijke beperking en/of bestrijding.

Praktische informatie

Cursusdata en locaties

De genoemde cursusdata in de cursusagenda, worden gegeven op vooraf vastgelegde cursuslocaties.
De cursus kan ook als maatwerktraining op een door u ter beschikking gestelde locatie worden gegeven op een nader te bepalen datum.

Tijden en cursusduur

De cursus zal één dag in beslag nemen beginnende vanaf 08:30 tot ca. 16:00 uur.

Kosten

Op aanvraag.

Scroll naar boven